Erika Toliusis Indian Arm Blues

Indian Arm Blues  2016
Oil on canvas  24″ x 24″
$3,300.00